Turkish 

Overview

Türk Dili Edebiyatı Türkçe ve İngilizce 

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, ulusal ve uluslararası öğretim programlarına uygun olarak öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

  1. sınıf ve 10. sınıf derslerinde Milli Eğitim Bakanlığı programıyla birlikte Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı (IGCSE) uygulanmaktadır. Öğrencilerin sözlü iletişim ve okuma becerilerini geliştirmek için müfredata uygun olarak şiir, öykü, roman, tiyatro türlerini okuma ve analiz etme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öğrenciler edebi türlerin temel özelliklerini kavrar, metni yapısal ve içerik özellikleri doğrultusunda nasıl değerlendirebileceğini öğrenir. IGCSE Türkçe dersi ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişimi farklı kaynaklarla desteklenir. 
  2. ve 12. sınıfta Uluslararası Bakalorya (IB) Türkçe A: Edebiyat dersinde farklı dönemlerden, türlerden ve kültürlerden eserler üzerinde çalışılmaktadır. Öğrenciler bu eserler aracılığıyla; çok yönlü bakış açıları, kültürel bağlantılar, yerel ve küresel sorunlar arasındaki ilişkilere yönelik bir anlayış geliştirir. Böylece farklı eserlerden ayrıntılı incelemeler yaparak bilinçli ve nitelikli okur olmaları hedeflenmektedir. Dil ve edebiyat aracılığıyla sanatın her alanını hayatlarına dahil ederek entelektüel bir birey olmaları amaçlanmaktadır. İki yıllık bir süreci kapsayan derslerde öğrenciler analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmenin yanı sıra yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini ortaya koyabilecekleri çalışmalarla hem süreç hem de sonuç odaklı olarak değerlendirilmektedir. 

 ————————————————-

In the Turkish Language and Literature course, activities are conducted to enhance students’ reading, writing, and oral communication skills in line with both national and international educational programs. 

Alongside the Ministry of National Education’s curriculum, the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) is implemented in the 9th and 10th-grade classes. Students engage in reading and analyzing poetry, stories, novels, and theater genres as per the curriculum to improve their oral communication and reading skills. These activities help students comprehend the fundamental characteristics of literary genres and learn how to evaluate a text based on its structural and content features. The development of students’ reading and writing skills is supported by various resources in the IGCSE Turkish course.

In the 11th and 12th grades, the International Baccalaureate (IB) Turkish A: Literature course involves studying works from different periods, genres, and cultures. Through these works, students develop an understanding of versatile perspectives, cultural connections, and relationships between local and global issues. The aim is for students to conduct detailed analyses of various works and become conscious and qualified readers by exploring different pieces. Through language and literature, the goal is to integrate every aspect of art into their lives, aspiring to become intellectual individuals. The classes covering a two-year period evaluate students based on both formative and summative assessment that allow them to showcase their analytical and critical thinking skills, as well as their creativity and communication abilities.Information

In the Turkish Language and Literature course, activities are conducted to enhance students’ reading, writing, and oral communication skills in line with both national and international educational programs.

Academic Calendar

Please click here see the pdf version of the 2023-2024 BLIS

Address

East Campus, Bilkent
Ankara 06800
Turkey

Library Hours

Mon/Fri – Sat : 8am – 4pm

Contact Us

+90 (312) 290 53 61
library.blisankara.org