Turkish 

MYP Türkçe 

Türkçe dersinin temel amacı  yerel ve evrenselin bir arada olduğu öğretim programları sayesinde öğrencilerin okuma, anlama, konuşma, dinleme, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. 5. 6. 7. ve 8. sınıf derslerinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla birlikte MYP programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin sözlü iletişim ve okuma becerilerini geliştirmek için müfredata uygun olarak masal, şiir, öykü, roman, biyografi, mektup, deneme  türlerini okuma ve analiz etme çalışmaları yapılmaktadır. 5. Sınıftan 8. sınıfa gelinceye kadar, basitten karmaşığa giden metin analizinin öğrencilere öğretilmesi dersin temel amacıdır.  Bu çalışmalarda öğrenciler edebi türlerin temel özelliklerini kavrar, metni yapısal ve içerik özellikleri doğrultusunda nasıl değerlendirebileceğini öğrenir. Düzenli yazı çalışmaları yapılır ve Türkçe dersi ile öğrencilerin okuma-yazma becerileri gelişir. 

 

Türkçe dersinin eğitim politikası edebi metinler ve bu metinleri çözümleyebilme becerisi üzerine kurulmuştur. Bu nedenle her düzeyde öğrencinin seviyesine göre farklı edebi türler bir araya getirilmiş, öğrencinin farklı açılardan bakabilmesi, kültürel bağlantıları görebilmesi amaçlanmıştır. IB’nin temel ilkelerinden biri olan farklılıklara saygı, farklılıkların zenginlik olması, ötekileştiren değil bir araya getiren bakış açısı Türkçe dersinin de önceliği olmuştur. Dört yıllık bir süreci kapsayan derslerde öğrenciler analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmenin yanı sıra yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini ortaya koyabilecekleri çalışmalarla hem süreç hem de sonuç odaklı olarak değerlendirilmektedir.

Information

In the Turkish Language and Literature course, activities are conducted to enhance students’ reading, writing, and oral communication skills in line with both national and international educational programs.

Academic Calendar

Please click here see the pdf version of the 2023-2024 BLIS

Address

East Campus, Bilkent
Ankara 06800
Turkey

Library Hours

Mon/Fri – Sat : 8am – 4pm

Contact Us

+90 (312) 290 53 61
library.blisankara.org