‘’ Bireyler ve Toplumlar dersi konu ve kazanımları ile öğrencilere, bireylerin toplum içindeki rolünü, toplumların nasıl işlediğini ve dünya üzerindeki değişikliklerin nasıl gerçekleştiğini anlamaları için bir kapı aralar. Öğrenciler, tarih, coğrafya, siyaset bilimi, ekonomi ve kültürel faktörler gibi pek çok farklı alanı inceleyerek derinlemesine düşünür,  geniş bir perspektife sahip olurlar. Tarih boyunca gerçekleşen olayları, toplumların nasıl şekillendiğini ve dünya üzerindeki değişiklikleri anlama yolunda ilerlerler. MYP çerçevesinde öğrencilere dünya hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunarak; evrensel bakış açısı ile geçmiş olayların bugünkü dünya üzerindeki etkilerini yorumlamak, coğrafyanın toplumları nasıl etkilediğini incelemek ve insanlar arasındaki ilişkileri anlamak için çeşitli araştırmalar yapmalarını sağlar. Öğrencilere düşünme becerilerini geliştirme, toplumsal sorumluluklarını anlama ve gelecekteki kararlarını daha bilinçli bir şekilde alma konusunda temel oluşturan bu ders, onları daha iyi birer dünya vatandaşı haline getirme yolunda adımlar atmalarına yardımcı olur. ‘’