Turkish 

 

 ES Turkish

Okulumuzda, ilkokul kademesinde, öğrencilerimizin:

  • Dört temel dil becerisini ( okuma, yazma, dinleme, anlama) kullanarak etkili iletişim kurmalarını, 
  • Okuma ve yazma alışkanlığı  kazanmalarını, 
  • Ana dil bilinci ile, PYP programının yöntemleriyle ilişkilendirerek, okuyan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan, çözüm üretebilen ve bunu yazılı ve sözlü olarak başarıyla ifade edebilen bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. 

Türkçe Programı, İngilizce dersinin temelini oluşturan Cambridge hedefleri ile paralel gitmektedir. Ayrıca etkinliklerimizin içeriği disiplinlerarası temaları da kapsamaktadır. Öğrenciler düzenli olarak yaratıcı etkinliklerle, uygulamalarla ve değerlendirmelerle çalışmalarını sürdürmektedirler.

 

Türkçe dersinin eğitim politikası edebi metinler ve bu metinleri çözümleyebilme becerisi üzerine kurulmuştur. Bu nedenle her düzeyde öğrencinin seviyesine göre farklı edebi türler bir araya getirilmiş, öğrencinin farklı açılardan bakabilmesi, kültürel bağlantıları görebilmesi amaçlanmıştır. IB’nin temel ilkelerinden biri olan farklılıklara saygı, farklılıkların zenginlik olması, ötekileştiren değil bir araya getiren bakış açısı Türkçe dersinin de önceliği olmuştur. Dört yıllık bir süreci kapsayan derslerde öğrenciler analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmenin yanı sıra yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini ortaya koyabilecekleri çalışmalarla hem süreç hem de sonuç odaklı olarak değerlendirilmektedir.

Information

In the Turkish Language and Literature course, activities are conducted to enhance students’ reading, writing, and oral communication skills in line with both national and international educational programs.

Academic Calendar

Please click here see the pdf version of the 2023-2024 BLIS

Address

East Campus, Bilkent
Ankara 06800
Turkey

Library Hours

Mon/Fri – Sat : 8am – 4pm

Contact Us

+90 (312) 290 53 61
library.blisankara.org